dar boğaz ne demek?

1. Anlamı (eş anlamlısı):

Kanyon. "(Bir akarsuyun kalkerli bir alanda oyarak oluşturduğu, bir kıvrımı keserek iki yandaki çukurlukları birleştiren, dar ve boğaz biçimindeki vadi)"

Özelliği / Tipi / Türü; "isim,coğrafya"


Hecelenişi / Hecelemesi;
dar bo-ğaz