darısı ... başına veya darısı başına ne demek?

1. Anlamı (eş anlamlısı):

bir başarı, bir mutluluk başkası için istendiğinde söylenen bir söz


Hecelenişi / Hecelemesi;
da-rı-sı ... ba-şı-na veya da-rı-sı ba-şı-na