darılmaca ne demek?

1. Anlamı (eş anlamlısı):

`Sakın darılma` anlamında kullanılan darılmaca yok veya darılmaca gücenmece yok deyiminde geçen bir söz

Özelliği / Tipi / Türü; "isim,teklifsiz konuşmada"


Hecelenişi / Hecelemesi;
da-rıl-ma-ca