darıdünya ne demek?

1. Anlamı (eş anlamlısı):

Dünya, yeryüzü

Özelliği / Tipi / Türü; "isim,halk ağzında"

kelimesinin kökeni; Arapça dār + dunyā


Hecelenişi / Hecelemesi;
da-rı-dün-ya