darülfünun ne demek?

1. Anlamı (eş anlamlısı):

Üniversite. "(Bilimsel özerkliğe ve kamu tüzel kişiliğine sahip, yüksek düzeyde eğitim, öğretim, bilimsel araştırma ve yayın yapan fakülte, enstitü, yüksekokul vb. kuruluş ve birimlerden oluşan öğretim kurumu)"

Özelliği / Tipi / Türü; "isim,eskimiş"

kelimesinin kökeni; Arapça dār + funūn


Hecelenişi / Hecelemesi;
da-rül-fü-nun