darülbedayi ne demek?

1. Anlamı (eş anlamlısı):

Güzel sanatlar kuruluşu

Özelliği / Tipi / Türü; "isim,eskimiş, (birleşik kelime)"

kelimesinin kökeni; Arapça dār + bedāyiʿ


Hecelenişi / Hecelemesi;
da-rül-be-da-yi