darüşşifa ne demek?

1. Anlamı (eş anlamlısı):

Sağlık yurdu

Özelliği / Tipi / Türü; "isim,eskimiş"

kelimesinin kökeni; Arapça dār + şifā


Hecelenişi / Hecelemesi;
da-rüş-şi-fa