dansimetre ne demek?

1. Anlamı (eş anlamlısı):

Yoğunlukölçer. "(sıvıların özgül ağırlığını ölçen araç)"

Özelliği / Tipi / Türü; "isim,fizik"

kelimesinin kökeni; Fransızca densimètre


Hecelenişi / Hecelemesi;
dan-si-met-re