danişment ne demek?

1. Anlamı (eş anlamlısı):

Tanzimattan önce, kadıların yanında yetişmek üzere görevlendirilen kimse

Özelliği / Tipi / Türü; "isim,tarih"

kelimesinin kökeni; Farsça dānişmend

2. Anlamı (eş anlamlısı):

Sahn Medreselerinde oda sahibi olabilen öğrenci

3. Anlamı (eş anlamlısı):

Bilgili


Hecelenişi / Hecelemesi;
da-niş-ment