dangalaklaşmak ne demek?

1. Anlamı (eş anlamlısı):

Dangalak gibi davranmaya başlamak

Özelliği / Tipi / Türü; "nesnesiz,teklifsiz konuşmada"


Hecelenişi / Hecelemesi;
dan-ga-lak-laş-mak