dana derisi ne demek?

1. Anlamı (eş anlamlısı):

Ölü buzağından elde edilen ve tirşe yapımında kullanılan özel deri

Özelliği / Tipi / Türü; "isim"


Hecelenişi / Hecelemesi;
da-na de-ri-si