danışma ne demek?

1. Anlamı (eş anlamlısı):

Danışmak işi, müşavere, istişare, müzakere, meşveret

Özelliği / Tipi / Türü; "isim"

2. Anlamı (eş anlamlısı):

Danışılan yer, müracaat, enformasyon

Özelliği / Tipi / Türü; "isim"

İlişkili birleşik kelimeler; "danışma bürosu" "danışma meclisi"

Hecelenişi / Hecelemesi;
da-nış-ma