ne demek?

Danışılabilmek işi

Telaffuzu

:

Tipi / Türü;

isim

Hecelenişi / Hecelemesi;

da-nı-şı-la-bil-me