danışıklı dövüş ne demek?

1. Anlamı (eş anlamlısı):

Başkalarını aldatmak veya atlatmak için önceden yapılmış gizli anlaşmaya dayanan davranış, şike

Özelliği / Tipi / Türü; "isim,mecaz, (birleşik kelime)"


Hecelenişi / Hecelemesi;
da-nı-şık-lı dö-vüş