danışık ne demek?

1. Anlamı (eş anlamlısı):

Olmayan bir durumu varmış gibi göstermek veya olduğundan başka anlatmak için önceden yapılan anlaşma, muvazaa

Özelliği / Tipi / Türü; "isim"


Hecelenişi / Hecelemesi;
da-nı-şık