damlaya damlaya göl olur ne demek?

1. Anlamı (eş anlamlısı):

`azar azar olagelen şeyler birikerek önemli bir niceliğe ulaşacağı için küçümsenmemelidir` anlamında kullanılan bir söz


Hecelenişi / Hecelemesi;
dam-la-ya dam-la-ya göl olur