damla taşı ne demek?

1. Anlamı (eş anlamlısı):

Yapılarda süs ögesi olarak kullanılan damla biçiminde taş

Özelliği / Tipi / Türü; "isim,mimarlık"


Hecelenişi / Hecelemesi;
dam-la ta-şı