ne demek?

Bir şeyin üzerine damga ile işaret yapmak, damga vurmak

Telaffuzu

:

Tipi / Türü;

-iFiil

Kullanımı;

"İyi ama sabah fişimi damgaladı."

Hecelenişi / Hecelemesi;

dam-ga-la-mak


Bir kimseye, gerçeğe dayanmadan herhangi bir özellik veya nitelik yüklemek

Tipi / Türü;

mecaz

Birine yüz kızartıcı bir suç yüklemek

Tipi / Türü;

mecaz