damgalamak ne demek?

1. Anlamı (eş anlamlısı):

Bir şeyin üzerine damga ile işaret yapmak, damga vurmak

Özelliği / Tipi / Türü; "-i"

2. Anlamı (eş anlamlısı):

Bir kimseye, gerçeğe dayanmadan herhangi bir özellik veya nitelik yüklemek

Özelliği / Tipi / Türü; "-i, mecaz"

3. Anlamı (eş anlamlısı):

Birine yüz kızartıcı bir suç yüklemek

Özelliği / Tipi / Türü; "-i, mecaz"


Hecelenişi / Hecelemesi;
dam-ga-la-mak