damdan düşen damdan düşenin hâlini veya hâlinden bilir ne demek?

1. Anlamı (eş anlamlısı):

`iyi bir durumdayken kötü duruma düşen kimse, başına aynı durum gelen kimsenin derdini iyi anlar` anlamında kullanılan bir söz


Hecelenişi / Hecelemesi;
dam-dan dü-şen dam-dan dü-şe-nin hâ-li-ni veya hâ-lin-den bi-lir