damatlık ne demek?

1. Anlamı (eş anlamlısı):

Damat olma durumu, güveyilik

Özelliği / Tipi / Türü; "isim"

2. Anlamı (eş anlamlısı):

Damat için yapılan giysi

3. Anlamı (eş anlamlısı):

Damatken kullanılan veya yapılan


Hecelenişi / Hecelemesi;
da-mat-lık