ne demek?

Çoğunlukla döşemelik olarak kullanılan, keten ve ipek karışımı bir kumaş türü

Telaffuzu

:

Tipi / Türü;

isim

Kökeni;

"İtalyanca damasco"

Hecelenişi / Hecelemesi;

da-mas-ko

Bu kumaştan yapılmış olan

Tipi / Türü;

sıfat

Kullanımı;

"Kısa manto üzerine bir damasko uzun manto giyerler."