damar tıkanıklığı ne demek?

1. Anlamı (eş anlamlısı):

Çeşitli sebeplerle atardamar veya toplardamarda kan akışının engellenmesi

Özelliği / Tipi / Türü; "isim,tıp, (birleşik kelime)"


Hecelenişi / Hecelemesi;
da-mar tı-ka-nık-lı-ğı