damar görüntüleme ne demek?

1. Anlamı (eş anlamlısı):

Damar içine X ışınlarını geçirmeyen bir madde verildikten sonra damarların filminin alınması, anjiyo, anjiyografi

Özelliği / Tipi / Türü; "isim,tıp, (birleşik kelime)"


Hecelenişi / Hecelemesi;
da-mar gö-rün-tü-le-me