damaksıllaştırmak ne demek?

1. Anlamı (eş anlamlısı):

Bir fonemin boğumlanma noktasını sert damağa doğru kaydırmak

Özelliği / Tipi / Türü; "-i,dil bilgisi"


Hecelenişi / Hecelemesi;
da-mak-sıl-laş-tır-mak