damaksıllaşmak ne demek?

1. Anlamı (eş anlamlısı):

Bir kelimede art damaktan çıkan bir ünsüz veya kalın bir ünlü ön damağa kayıp yumuşamak ve incelmek: Yana > yine, alma > elma gibi

Özelliği / Tipi / Türü; "nesnesiz,dil bilgisi"


Hecelenişi / Hecelemesi;
da-mak-sıl-laş-mak