damak ünsüzü ne demek?

1. Anlamı (eş anlamlısı):

Dil sırtı yardımı ile ön damakta veya art damakta oluşan ses: g, k, n

Özelliği / Tipi / Türü; "isim,dil bilgisi"


Hecelenişi / Hecelemesi;
da-mak ün-sü-zü