ne demek?

Su vb. sıvıları taşımaya yarayan, dar ağızlı, şişkin karınlı, genellikle hasır veya plastik sepet içinde korunan büyük şişe

Telaffuzu

:

Tipi / Türü;

isim

Kökeni;

"İtalyanca damigiana"

Kullanımı;

"Küçüksu ve Hisar’da damacana su satan bir sucumuz vardı."

Hecelenişi / Hecelemesi;

da-ma-ca-na