damıtabilmek ne demek?

1. Anlamı (eş anlamlısı):

Damıtma ihtimali veya imkânı bulunmak

Özelliği / Tipi / Türü; "-i,kimya"

2. Anlamı (eş anlamlısı):

Damıtmaya gücü yetmek


Hecelenişi / Hecelemesi;
da-mı-ta-bil-mek