dalyan çorbası ne demek?

1. Anlamı (eş anlamlısı):

Çeşitli taze balıklardan yapılan bol soğanlı çorba

Özelliği / Tipi / Türü; "isim"


Hecelenişi / Hecelemesi;
dal-yan çor-ba-sı