ne demek?

Dalkavuk gibi; yaltakça, huluskârane

Telaffuzu

:

Tipi / Türü;

sıfat

Kullanımı;

"Zeki savcı yardımcısı, Selman'ın sözlerindeki bu alaycı tonda, daha çok başasistanı memnun etmek isteyen dalkavukça bir gayret sezinlemişti."

Hecelenişi / Hecelemesi;

dal-ka-vuk-ça


(dalkavu'kça) Dalkavuğa yakışır bir biçimde; yaltakça

Tipi / Türü;

zarf