dalgalanmaya bırakmak ne demek?

1. Anlamı (eş anlamlısı):

paranın gerçek değerini bulması için girişimde bulunmadan beklemek

Özelliği / Tipi / Türü; "ekonomi"

2. Anlamı (eş anlamlısı):

bir konu için girişimde bulunmadan beklemek

Özelliği / Tipi / Türü; "mecaz"


Hecelenişi / Hecelemesi;
dal-ga-lan-ma-ya bı-rak-mak