dalgalandırabilmek ne demek?

1. Anlamı (eş anlamlısı):

Dalgalandırma ihtimali veya imkânı bulunmak

Özelliği / Tipi / Türü; "-i"

2. Anlamı (eş anlamlısı):

Dalgalandırmaya gücü yetmek


Hecelenişi / Hecelemesi;
dal-ga-lan-dı-ra-bil-mek