dalgalı borçlar ne demek?

1. Anlamı (eş anlamlısı):

Devletin bir bütçe dönemi içinde gelirlerin giderleri karşılamadığı zamanlarda sağlamış olduğu kısa vadeli krediler

Özelliği / Tipi / Türü; "isim,ekonomi"


Hecelenişi / Hecelemesi;
dal-ga-lı borç-lar