dalgacı Mahmut ne demek?

1. Anlamı (eş anlamlısı):

Yapılması gerekli bir işi benimsemeyen kimse, kaytarıcı

Özelliği / Tipi / Türü; "isim,argo, (birleşik kelime)"


Hecelenişi / Hecelemesi;
dal-ga-cı Mah-mut