dalga sırtı ne demek?

1. Anlamı (eş anlamlısı):

Dalganın iki yanındaki çukurlar arasındaki yüksek kesimi

Özelliği / Tipi / Türü; "isim,coğrafya"


Hecelenişi / Hecelemesi;
dal-ga sır-tı