dalga oyuğu ne demek?

1. Anlamı (eş anlamlısı):

Dik kıyılarda yarın alt bölümünde bulunan, dalgaların çarparak oydukları in biçimli oyuk

Özelliği / Tipi / Türü; "isim,coğrafya, (birleşik kelime)"


Hecelenişi / Hecelemesi;
dal-ga o-yu-ğu