dalgır ne demek?

1. Anlamı (eş anlamlısı):

Hare. "(Bazı nesne, canlı, göz vb.nde dalgalanır gibi görünen parlak çizgiler)"

Özelliği / Tipi / Türü; "isim,halk ağzında"


Hecelenişi / Hecelemesi;
dal-gır