dalgın ne demek?

1. Anlamı (eş anlamlısı):

Çevresinde olup bitenleri fark edemeyecek kadar düşünceye dalan

Özelliği / Tipi / Türü; "sıfat"

2. Anlamı (eş anlamlısı):

Dikkatini belirli bir konu üstünde toplayamayan

Özelliği / Tipi / Türü; "sıfat"

3. Anlamı (eş anlamlısı):

Kendinden geçmiş bir durumda

Özelliği / Tipi / Türü; "zarf"

İlişkili birleşik kelimeler; "dalgın dalgın"

Hecelenişi / Hecelemesi;
dal-gın