dalgıç tüpü ne demek?

1. Anlamı (eş anlamlısı):

Dalgıçların su altında uzun süre kalmaları için solunum yapmalarını sağlayan tüp

Özelliği / Tipi / Türü; "isim,denizcilik"


Hecelenişi / Hecelemesi;
dal-gıç tü-pü