dalgıç kuşugiller ne demek?

1. Anlamı (eş anlamlısı):

Kuşlar sınıfının dalgıç kuşları takımına giren bir familyası

Özelliği / Tipi / Türü; "isim,hayvan bilimi"


Hecelenişi / Hecelemesi;
dal-gıç ku-şu-gil-ler