dalgıç gözlüğü ne demek?

1. Anlamı (eş anlamlısı):

Su altında görmeyi sağlayan ve içine su girmeyecek biçimde yapılmış gözlük

Özelliği / Tipi / Türü; "isim,denizcilik"


Hecelenişi / Hecelemesi;
dal-gıç göz-lü-ğü