dalgı ne demek?

1. Anlamı (eş anlamlısı):

Aymazlık. "(Çevresinde olup bitenlerin farkına varamama durumu, aymaza yakışacak durum, gafillik, gaflet)"

Özelliği / Tipi / Türü; "isim,halk ağzında"


Hecelenişi / Hecelemesi;
dal-gı