dalavere çevirmek veya dalaveresini döndürmek ne demek?

1. Anlamı (eş anlamlısı):

yalan dolanla gizlice kötü iş görmek


Hecelenişi / Hecelemesi;
da-la-ve-re çe-vir-mek veya da-la-ve-re-si-ni dön-dür-mek