dalalet ne demek?

1. Anlamı (eş anlamlısı):

Sapınç, sapkınlık, doğru yoldan ayrılma

Özelliği / Tipi / Türü; "isim,eskimiş"

kelimesinin kökeni; Arapça alālet


Hecelenişi / Hecelemesi;
da-la-let