dalabilmek ne demek?

1. Anlamı (eş anlamlısı):

Dalma ihtimali veya imkânı bulunmak

Özelliği / Tipi / Türü; "-e"

2. Anlamı (eş anlamlısı):

Dalmaya gücü yetmek

3. Anlamı (eş anlamlısı):

Dalma becerisi bulunmak


Hecelenişi / Hecelemesi;
da-la-bil-mek