dalaşmak ne demek?

1. Anlamı (eş anlamlısı):

Köpekler boğuşup birbirini ısırmak

Özelliği / Tipi / Türü; "nesnesiz,-le"

2. Anlamı (eş anlamlısı):

Ağız kavgası etmek

Özelliği / Tipi / Türü; "mecaz"


Hecelenişi / Hecelemesi;
da-laş-mak