ne demek?

bir düşünce veya hayal ile bulunduğu ortamdan uzaklaşmak

Kullanımı;

"İlk geldiğimizde hava değiştirmekten olmalı, dalıp gidiyorduk."

Hecelenişi / Hecelemesi;

da-lıp git-mek