daktilografi ne demek?

1. Anlamı (eş anlamlısı):

Yazı makinesi ile yazı yazma işi

Özelliği / Tipi / Türü; "isim"

kelimesinin kökeni; Fransızca dactylographie


Hecelenişi / Hecelemesi;
dak-ti-log-ra-fi