daktilo şeridi ne demek?

1. Anlamı (eş anlamlısı):

Daktilodaki harflerin kâğıt üzerine yazılmasını sağlayan karbonlu şerit

Özelliği / Tipi / Türü; "isim"


Hecelenişi / Hecelemesi;
dak-ti-lo şe-ri-di