dairevi ne demek?

1. Anlamı (eş anlamlısı):

Dairesel. "(daire biçiminde olan)"

Özelliği / Tipi / Türü; "sıfat"

kelimesinin kökeni; Arapça dāʾirevī


Hecelenişi / Hecelemesi;
da-ire-vi